1200 W 3 Tube Halogen Room Heater

In stock
KW111
-25%

रू.1800

List price: रू.2400

1_Year_Warranty.png?1543741453055

यो जाडो को लागी तयारी थाल्नुस, ३ ट्युब को इलेक्ट्रिक हिटर
-पावर : 400W / 800W / 1200W
-टिप-ओभर स्विच भएको
-सुरक्षाको लागि Mesh ग्रिल भएको
-१ बर्ष को वारेन्टी को साथमा।
+

DETAILS:

-3 Heating Power:400W / 800W / 1200W
-3 Quartz Heating Elements
-With Safety Tip-Over Switch
-With Handle Portable

-With Safety Mesh Grill

No posts found

Write a review

Good to know