Easy Cleaning Roller Sponge Mop with Telescope Handle

In stock

रू.799

Details: Pole Material: Stainless Steel Handle Type: Extensible Feature: Eco-Friendly Color: Customized Material: SS+ PP Function: Multi-functional Cleaning: House Cleaning Mop head: Changeable Usage: Indoor Cleaning Ideal for cleaning and drying smooth surface as floorboards,tiles glass...
+

Details:
Pole Material: Stainless Steel
Handle Type: Extensible
Feature: Eco-Friendly
Color: Customized
Material: SS+ PP
Function: Multi-functional Cleaning: House Cleaning
Mop head: Changeable
Usage: Indoor Cleaning
Ideal for cleaning and drying smooth surface as floorboards,tiles glass showcase
Double roller design

भुइँ पुछ्ने मोप (Mop )
➡️जाडो मा पनि छुन नपर्ने।
➡️घरको भुइँ तथा सिसा पुस्नको लागि अति नै उपयोगी ।
➡️सरल तरिकाले आफ्नो घर सफा र सुग्घर राख्न सकिन्छ ।
➡️Roller Design मा बनाएको भएको ले कुन काप्चा सम्म पनि पुग्छ।
➡️यसले फोहोर पानी सोसेर भुइलाई सुक्खा बनाउछ र String तानेर फोहोर पानी लै निचोर्न सकिन्छ।
➡️चिसो तथा फोहोर पानी हातले छुनु नपर्ने र प्रयोग गर्न अत्यन्तै सजिलो जस्ले गर्दा हाम्रो समयको बचत पनि गर्छ ।

No posts found

Write a review

Good to know